Kluczowe narzędzie w firmie

Planowanie zasobów w przedsiębiorstwie to kluczowe zadanie determinujące sukces na rynku. Wykonane właściwie gwarantuje optymalne spożytkowanie posiadanych w firmie środków. Zaniedbane, szybko doprowadzi do marnotrawstwa. Przy małej skali możliwe jest zapanowanie nad danymi samodzielnie, jednak wraz z ich wzrostem to zadanie staje się coraz trudniejsze. Dzieje się tak, ponieważ rośnie nie tylko wolumen danych, ale i ilość źródeł generowania, przetwarzania i konsumpcji danych. Kluczowy staje się czas dostępu do odpowiednich danych oraz właściwa ich interpretacja i analiza.

Dlatego do sprawnego zarządzania wzrostem przedsiębiorstwa, wiodące firmy wykorzystują systemy typu Enterprise Resource Planning (ERP). Tego typu systemy wykorzystują nie tylko wydajne baz danych pozwalające na przechowywanie ogromnej ilości zróżnicowanych danych. Wykorzystują także zaawansowane narzędzia jak machine learning i AI w celu uzyskania jak najlepszego wglądu w posiadane informacje. Począwszy od finansów, przez zasoby ludzkie, zasoby magazynowe czy operations — właściwa perspektywa pozwala podjąć trafne decyzje biznesowe.

Najpopularniejsze rozwiązania ERP dostarcza firma SAP.

Typ rozwiązań infrastrukturalnych dla SAP

Istnieje kilka podziałów systemów ERP w zależności od wielkości przedsiębiorstwa, charakteru działalności, wymagań i stosowanych standardów. W ujęciu technicznym podział taki determinuje rodzaj wykorzystanych modułów i wielkości stosowanych baz danych, a także charakterystykę infrastruktury, na której systemy pracują.

Analizując obecny trend wykorzystania chmury publicznej jako docelowej platformy dla wielu współczesnych rozwiązań, systemy ERP można również podzielić, niezależnie od klasyfikacji wielkościowej i charakteru przedsiębiorstwa, na rozwiązania chmurowe i rozwiązania tradycyjne lokowane we własnych centrach danych.

W rozwiązaniach chmurowych systemy ERP osadzane są na zdalnej infrastrukturze zarządzanej w całości lub współzarządzanej przez zewnętrznego dostawcę. To rozwiązanie ma wiele zalet, między innymi uwalnia przedsiębiorstwo od konieczności utrzymywania kosztownej i trudno skalowanej infrastruktury lokalnej, jak również utrzymywania dedykowanego wykwalifikowanego personelu. Jednak to nie koniec korzyści.

Wyzwania rozwiązań on-premisses

Rozwiązania on-premisses stanowią dobrą alternatywę dla przedsiębiorstw, które wymagają bardzo precyzyjnej lokacji dla swoich danych. W większości rozwiązaniach chmurowych najniższą opcją zgodności z RODO jest lokacja danych na terytorium Unii Europejskiej, rzadziej mamy możliwość wyboru lokalizacji na terenie naszego kraju.

Rozwiązania budowane w ramach własnego centrum danych obarczone są jednak wieloma ograniczeniami, które w niedalekiej przyszłości mogą okazać się czynnikiem poważnie utrudniającym rozwój czy wprowadzanie wymaganych innowacji.

Duże koszty budowy

Jednym z takich czynników są niemałe koszty budowy infrastruktury. Systemy ERP to rozbudowane i często kluczowe systemy w przedsiębiorstwie. Z racji swojej charakterystyki wymagają ogromnych nakładów inwestycyjnych kalkulowanych na wiele lat do przodu. Jest to niemałe obciążenie dla budżetu IT oraz niepotrzebne zamrożenie kapitału, który w innej sytuacji mógłby być spożytkowany na rozwój. Koszty to nie tylko sprzęt, ale także konieczności utrzymywania i rozwoju specjalistycznego zespołu wspierającego rozwiązanie.

 

Przeszacowanie

Szacowanie wydatków na lata w przód w tak szybko zmieniającej się branży, jaką jest informatyka to nie lada wyzwanie. Ilość i charakter danych zmieniają się tak szybko, że precyzyjne oszacowanie wymogów staje się raczej wróżeniem niż precyzyjną oceną. Z tego między innymi powodu architekci IT decydują się na znacznie przeszacowanie architektury szukając bezpiecznego buforu. Nadmiarowość w zakupionych zasobach ma gwarantować odpowiednie miejsce na wzrost i nieoczekiwane piki obciążenia. Znów, to niepotrzebnie zamrożony kapitał, który może nie zostać nigdy spożytkowany.

Trudna rozbudowa

Zmiana parametrów infrastruktury, budowa środowisk testowych, rozbudowa czy integracja istniejących systemów wiążą się z dodatkowymi kosztami i uciążliwym procesem zakupowym. Kosztem takich trudności często jest decyzja zaniechania modyfikacji lub odłożenia jej daleko w czasie. To zmniejsza innowacyjność i zwiększa dług technologiczny.

Tego typu ograniczenia nie istnieją w rozwiązaniach opartych o chmurę, gdzie ciężar utrzymania odpowiedniej infrastruktury powierzony jest wyspecjalizowanym dostawcom i partnerom.

Dlaczego innowacyjne przedsiębiorstwa decydują się na migrację do chmury

Skalowalność i elastyczność

Chmurowe rozwiązania ERP takie jak SAP on Azure gwarantują bardzo wysoki poziom elastyczności. Możemy wybrać zarówno pomiędzy rozwiązaniami w pełni chmurowymi, rozwiązaniami hybrydowymi czy nawet rozwiązania burstingu do chmury, czyli dynamicznym uzupełniania naszych lokalnych zasobów zasobami chmurowymi.

Zmiana wielkości systemów czy ich geograficzna realokacja nie stanowi już problemu. Zmiana nie trwa tygodni czy miesięcy, nie wiąże się z przetargami i uciążliwymi konfiguracjami. Przygotowanie odpowiedniej infrastruktury to nawet kwestia minut.

Nie ma konieczności zakupu przeszacowanej infrastruktury, w chmurze płaci się za zasoby, jakie się zużywa w momencie, kiedy się ich używa.

Infrastruktura dla systemów testowych i deweloperskich może generować koszty tylko w czasie dnia pracy, gdy jest używana, wyłączona w nocy i w weekendy obniża znacząco całościowy koszt.

Produktywność

Chmura to dostęp do bardzo wielu narzędzi w modelach IaaS, PaaS oraz SaaS, które rozszerzają podstawową funkcjonalność systemu ERP. Przykładowo Microsoft Analytics and Insights for SAP software pozwala na automatyczną i dogłębną analizę danych z systemu ERP i łączenie ich z zewnętrznymi źródłami w celu generowania trafniejszych wniosków. Business może skorzystać z rozbudowanej wizualizacji danych przy użyciu Power BI. Modele Machine Learning pozwalają na wykorzystanie predictive analytics w celu wspomagania kluczowych decyzji. Możliwości są niemal nieograniczone.

Wysokie bezpieczeństwo i compliance

System ERP jest ważnym repozytorium danych firmy, jego bezpieczeństwo ma kluczowe znaczenie dla sukcesu przedsiębiorstwa. Niestety, bardzo trudne, a wręcz niekiedy niemożliwe jest uzyskanie całkowitego odizolowana od wyzwań związanych z bezpieczeństwem danych. Chmurowe systemy ERP, zwłaszcza dostarczane przez renomowanych dostawców, oferują znacznie wyższy poziom bezpieczeństwa niż własne rozwiązania on-premisses. Działa tu efekt skali, nie jesteśmy w stanie zebrać tak dużego doświadczenia, zbudować tak dobrego zespołu bezpieczeństwa jaki obsługuje centra danych dostawcy chmury.

Wybór rozwiązań chmurowych nie oznacza jednak rezygnacji z własnego działu bezpieczeństwa. Rozwiązania chmurowe pozwalają zespołom lokalnym współpracować z zespołami dbającymi o bezpieczeństwo centrów danych dostawców chmurowych.

Pod względem bezpieczeństwa i zgodności z przepisami firma Microsoft przoduje w branży w zakresie ochrony danych i prywatności, a platforma Azure zapewnia najszerszy zakres zgodności ze wszystkich dostawców usług w chmurze.

Dostęp do zasobów

Chmura dostarcza szeroki wachlarz zasobów, jakie można wykorzystać przy budowie różnego rodzaju rozwiązań. Dużą elastyczność zapewnia możliwość skorzystania z różnego rodzaju komponentów bez konieczności stosowania odrębnych procedur zakupowych. Zasoby w chmurze powoływane są w ramach jednej i tej samej umowy z dostawcą chmurowym. Rozliczanie kosztów odbywa się w zależności od charakteru usługi, na podstawie ilości skonsumowanych zasobów i/lub czasu ich wykorzystania.

Istotnym czynnikiem pozwalającym ograniczać wydatki jest złożeni, że w chmurze koszty naliczane są tylko dla zaalokowanych zasobów (np. włączony serwer) a nie są natomiast naliczane dla zasobów zdealokowanych (np. wyłączony serwer). To pozwala na budowę wydajnych kosztowo rozwiązań Disaster Recovery lub środowisk testowych i deweloperskich. Te scenariusze będą generować koszty tylko wtedy, gdy będą rzeczywiście używane. Dzięki szeroko dostępnej automatyzacji kontrola nad ich wykorzystaniem jest niezmiernie prosta.

Jak wybrać właściwego dostawcę chmury

Przy wyborze dostawcy rozwiązania ERP opartego na chmurze, należy wziąć pod uwagę następujące kwestie:

Wiedza ekspertów: ważne jest, aby wybrać dostawcę, który ma długą historię udanych wdrożeń ERP w chmurze. Pozwala to uniknąć niepotrzebnych opóźnień i kosztów, które mogą powstać na etapie wdrażania.

Usługi wsparcia: dobry dostawca ERP w chmurze powinien zapewnić dodatkowe usługi wsparcia, takie jak biuro pomocy, zarządzanie świadczeniem usług, usługi konserwacji, automatyzacja i dostęp do wsparcia 7 × 24.

Zapewnienie odporności danych: renomowany dostawca powinien również zapewnić opcję, która w razie potrzeby będzie łatwa do przeniesienia do zapasowej lokalizacji i zapewni szybką i łatwą procedurę odzyskiwania po awarii. Dobry dostawca chmury powinien zapewniać również cykliczną i łatwą do odtworzenia kopię zapasową danych i środowisk SAP.

Bezpieczeństwo: dobre rozwiązanie ERP oparte na chmurze powinno mieć zaawansowane usługi bezpieczeństwa w celu ochrony danych przed zagrożeniami bezpieczeństwa, takimi jak wirusy, hakowanie, złośliwe oprogramowanie, ochrona przed włamaniami, zapora ogniowa.

Kompatybilność i skalowalność: renomowani dostawcy usług w chmurze powinni umożliwić łatwą integrację z istniejącymi systemami, zarówno w infrastrukturze lokalnej jak i chmurowej. Oferować rozwiązania pozwalające na automatycznie lub prawie automatyczne (w zależności od potrzeb biznesowych) reagowanie na sytuacje awaryjne.

Platforma chmury publicznej Microsoft Azure, dzięki precyzyjnym protokołom bezpieczeństwa, zgodności z regulacjami i wymogami prawnymi, pełnym zestawem rozwiązań infrastruktury jako usługi, platformy jako usługi i oprogramowania jako usługi, czy też dostępowi do szerokiej gamy kluczowych narzędzi biznesowych, takich jak Microsoft Analiticsy jest uważana za lidera rynku rozwiązań ERP opartych na chmurze.

Skorzystaj z pomocy doświadczonych partnerów

 

Wdrożenia, migracje i modernizacje rozwiązań SAP na platformie chmurowej to zdanie, które warto wykonać z pomocą zaufanych partnerów. Pozwoli to uniknąć ukrytych kosztów, które z reguły towarzyszą projektom chmurowym wykonanym w niewłaściwy sposób. Zaufani partnerzy tacy jak BlueSoft i SI-Consulting, to pewność, że projekt zostanie wykonany zgodnie z najlepszymi praktykami w założonym czasie i budżecie.

BlueSoft – Microsoft Gold Partner, od lat świadczy usługi integracji doradztwa IT, budowania i utrzymania rozwiązań infrastrukturalnych i aplikacyjnych opartych zarówno o rozwiązania on-premis jak i rozwiązania chmurowe. Zespół certyfikowanych konsultantów i inżynierów Azure pomoże dobrać właściwe komponenty rozwiązania oraz doradzi jak najefektywniej wdrożyć chmurę w przedsiębiorstwie.

SI-Consulting – SAP Gold Partner, dostarcza rozwiązania w zakresie zintegrowanych systemów wspomagania zarządzania, opartych na aplikacjach SAP. Zespół SI-Consulting składa się z blisko 200 wysoko wykwalifikowanych specjalistów z obszarów doradztwa SAP, programowania i rozwiązań IT. Dzięki temu jest w stanie kreować autorskie rozwiązania w postaci kompleksowych usług i wsparcia biznesowego

Zaufany partner to gwarancja sukcesu projektu wdrożenia SAP on Azure.