SAP on Azure – wiele  rozwiązań

Chmura publiczna Azure daje całkiem nowe pole do tworzenia rozwiązań, które do tej pory nie były możliwe w środowisku on-premis lub były ekonomicznie nieosiągalne. Chmura to korzyści biznesowe (7 korzy) ale także korzyści typowo architektoniczne. Szeroka dostępność komponentów, usług i rozwiązań w modelu „płać za to co używasz i gdy to używasz” powoduje, że budowanie rozwiązań infrastrukturalnych jest znacznie efektywniejsze niż przy wykorzystaniu jedynie zasobów lokalnych. 

Przyjrzyjmy się podstawowym scenariuszom, na podstawie których można zbudować efektywną infrastrukturę dla projektów SAP w oparciu o platformę chmury publicznej Auzre.  

Wysoko wydajne maszyny wirtualne

Efektywność rozwiązań SAP budowanych w oparciu o platformę opiera się na kilku elementach. Jednym z głównych są wysoko wydajne maszyny wirtualne przygotowane pod najbardziej wymagające komponenty SAP. Każda z maszyn spełnia wysokie wymagania stawiane przez firmę SAP dla komponentów infrastrukturalnych dedykowanych pod projekty SAP HANA.

Wielkość maszyn wirtualnych dostępnych dla rozwiązań SAP waha się od 8vCPU/32GiB RAM do 128vCPU/ 3800GiB RAM. Dla najbardziej wymagających klientów Azure oferuje dedykowane maszyny fizyczne, których rozmiar sięga obecnie 960vCPU i 20000GiB RAM.

Maszyny zarówno wirtualne jak i dedykowane fizyczne mogą działać w konfiguracji standalone jak i w High Availability (HA) czy Disaster Recovery (DR)

Scenariusz podstawowy – Single VM

Podstawowy scenariusz budowy infrastruktury Azure dla rozwiązań SAP wykorzystuje pojedyncze maszyny wirtualne zarówno na poziomie komponentów aplikacyjnych, jak i na poziomie bazy danych. Warto również zwrócić uwagę, że wszystkie komponenty rozwiązania SAP umieszczone są w jednej podsieci. To bardzo jest proste rozwiązanie. Mimo że Azure gwarantuje SLA dla pojedynczej maszyny wirtualnej na poziomie 99,5% to rozwiązanie to nie jest zalecane do budowania rozwiązań produkcyjnych. Świetnie sprawdzi się natomiast jako podstawa środowisk developerskich lub testowych.

Scenariusz High Availability

Bardziej rozbudowanym wzorcem dla budowy projektów infrastruktury SAP w oparciu o platformę Azure jest schemat wysokiej dostępności (High Availability). 

W tym rozwiązaniu zastosowano podwójne komponenty zarówno dla usług bazodanowych, jak również dla usług wspierających i aplikacyjnych. Warto zwrócić uwagę na obecność sklastrowanych serwerów NFS wykorzystywanych do przekazywania stanów usług ASCS. 

Za prawidłowe działanie klastrów i właściwe przełączenie usług w momencie awarii odpowiadają dodatkowe komponenty jak PeaceMaker, Corosync czy Stonith.

Takie scenariusze nadają się do budowy rozwiązań zarówno testowych jak i produkcyjnych. Obecność przynajmniej dwóch instancji usług na dwóch różnych maszynach wirtualnych gwarantuje 99,95% SLA przy założeniu wykorzystania Availability Sets lub 99,99% SLA przy wykorzystaniu Availability Zones.

Scenariusz HA/DR

Scenariuszem gwarantującym największe bezpieczeństwo dla rozwiązań SAP w oparciu o infrastrukturę Azure jest scenariusz wykorzystujący więcej niż jeden region Azure.

W rozwiązaniu tym całość pracy w normalnym trybie wykonywana jest na komponentach zlokalizowanych w podstawowym regionie. Podobnie jak to ma miejsce w wyżej opisanym scenariuszu. Dodatkowe zabezpieczenie polega na zbudowaniu niemal bliźniaczego środowiska w regionie zapasowym – środowiska Disaster Recovery.

Środowisko w regionie zapasowym różni się od podstawowego w dwóch głównych kwestiach: 

  • baza danych zdefiniowana jest na pojedynczym serwerze. Jest to baza działająca w trybie ciągłym i replikująca dane z głównej bazy w sposób asynchroniczny
  • serwery dla pozostałych komponentów są w normalnym trybie nie aktywne (nie generują kosztów) a stan maszyn synchronizowany jest usługą Azure Site Recovery

Takie rozwiązanie pozwala na ograniczenie kosztów związanych z obsługą rozwiązania Disaster Recovery przy jednoczesnym zachowaniu niskiego czasu przełączenia w przypadku awarii. 

Każdy ze scenariuszy można zautoamatyzować

Zespół naszych specjalistów przygotował zestaw narzędzi pozwalających na automatyczne powoływanie środowisk SAP HANA w infrastrukturze Azure w oparciu o każdy z wymienionych scenariuszy. Jesteśmy w stanie uruchamiać nowe środowiska w ciągu minut, a najwyżej godzin (w zależności od wielkości danych).